جهت اطمینان از قیمت و موجودی محصول، قبل از ثبت سفارش حتما تماس حاصل فرمایید 🙏

کیسه کلوستومی

استومی

استومی به ایجاد یک دهانه روی شکم به روش جراحی برای خروج محتویات روده گفته می‌شود.

 

بعد از جراحی مواد دفعی از طریق استوما از بدن خارج می‌گردد.

 

علل ایجاد استومی

استومی به دلیل سرطان های روده، بیماری های التهابی روده، آسیب به روده در اثر تصادف و تروما یا به دلایل دیگری طبق دستور پزشک تعبیه می‌شود.

 

استومی با توجه به نوع بیماری و تشخیص پزشک می‌تواند دائم یا موقت باشد.

استوما چیست؟

 

استوما، قسمتی از روده کوچک یا بزرگ می‌باشد که شما آن را روی سطح شکم می‌بینید.

 

استومیت کیست؟

 

استومیت به فردی گفته می‌شود که مواد دفعی او از طریق استوما خارج می‌شود.

 

انواع استومی

 

به طور کلی 3نوع استومی وجود دارد. ایلئوستومی، کلستومی و یوروستومی.

 

ایلئوستومی

 

به استومی گفته می‌شود که قسمتی از روده باریک با نام (ایلئوم) به سطح شکم می‌آید.

ترشحات ایلئوستومی نسبتا غلیظ و پوره مانند است.

کلستومی

به استومی گفته می‌شود که قسمتی از روده بزرگ با نام (کولون) به سطح شکم می‌آید.

ترشحات کلستومی غلیظ و کاملا شکل گرفته است.

یوروستومی

 

به استومی گفته می‌شود که بخشی از مجاری ادرار به سطح شکم می‌آید و ادرار از این طریق دفع می‌گردد.

ترشحات یوروستومی همان ادرار است و گاهی ممکن است به همراه موکوس (ترشحات طبیعی روده) باشد.

اگر طی عمل جراحی بخش انتهایی روده بزرگ و مقعد برداشته نشده باشد، امکان دفع موکوس از مقعد نیز وجود دارد که هیچ جای نگرانی نیست.

 

کیسه استومی چیست؟

مواد دفعی که از استوما خارج می‌شود، در کیسه‌ای که مخصوص استومی می‌باشد جمع می‌شود.

چرا که فرد استومیت هیچ گونه اختیاری در دفع ندارد و خروج مدفوع از استوما غیر ارادی است.

کیسه استومی از طریق چسب پایه به پوست اطراف استوما می‌چسبد و محتویات روده را در خود نگه می‌دارد.

مزایای کیسه استومی

کیسه استومی یک فرد دارای استومی:

 

مدفوع را جمع آوری می‌کند.

بوی بد ناشی از ترشحات را خنثی می‌کند.

از پوست اطراف استومی محافظت می‌کند.

کیسه استومی بسیار سبک و دارای مدل‌ها و سایزهای متنوعی می‌باشد.

 

بیماران قبل از استفاده دائمی از یک کیسه استومی، باید مدل های متنوعی از آن را امتحان کنند.

 

سایز کیسه های استومی

سایز کیسه های استومی کوچک و بزرگ است و انتخاب سایز مناسب به میزان ترشحات و مواد دفعی استوما بستگی دارد.

 

انواع کیسه استومی

به طور کلی کیسه های استومی به 2دسته سیستم یک تکه و سیستم دو تکه تقسیم می‌شوند.

 

هر کدام از این سیستم ها دارای کیسه های مات، شفاف، ته باز، ته بسته، فیلتر دار و شیر دار می‌باشند.

 

کیسه یوروستومی

کیسه یوروستومی:

 

ادرار را جمع آوری می‌کند.

مانع از انتشار بوی ادرار داخل کیسه می‌شود.

از پوست اطراف استومی محافظت می‌کند.

کیسه یوروستومی مانند سایر کیسه ها دارای انواع یک تکه، دو تکه و همچنین دارای شیر تخلیه در انتهای کیسه می‌باشد.

 

این کیسه ها برای جمع آوری ادرار و تخلیه آن طراحی شده است. معمولا تا چندین روز قابل استفاده برای یوروستومی ها می‌باشد.

 

همه ی کیسه های یوروستومی دارای یک دریچه اختصاصی یک طرفه است که مانع برگشت ادرار به سمت یوروستومی می‌شود.

 

در بخش انتهایی کیسه شیر تخلیه با قابلیت باز و بسته شدن وجود دارد.

کیسه استومی یک تکه

در این سیستم پس از برش الگو استومی بر روی کیسه، کیسه مستقیما به پوست اطراف استوما می‌چسبد.

 

سیستم یک تکه دارای انواع کیسه مات، شفاف و شیر دار می‌باشد.

 

از این کیسه ها با توجه به مقدار مواد دفعی حداکثر تا سه روز می‌توان استفاده کرد.

 

نوع شفاف آن مناسب برای معاینه روز های اول بعد از عمل استومی می‌باشد.

استومی

 

استومی به ایجاد یک دهانه روی شکم به روش جراحی برای خروج محتویات روده گفته می‌شود.

 

بعد از جراحی مواد دفعی از طریق استوما از بدن خارج می‌گردد.

 

علل ایجاد استومی

 

استومی به دلیل سرطان های روده، بیماری های التهابی روده، آسیب به روده در اثر تصادف و تروما یا به دلایل دیگری طبق دستور پزشک تعبیه می‌شود.

 

استومی با توجه به نوع بیماری و تشخیص پزشک می‌تواند دائم یا موقت باشد.

 

استوما چیست؟

 

استوما، قسمتی از روده کوچک یا بزرگ می‌باشد که شما آن را روی سطح شکم می‌بینید.

 

استومیت کیست؟

 

استومیت به فردی گفته می‌شود که مواد دفعی او از طریق استوما خارج می‌شود.

 

انواع استومی

 

به طور کلی 3نوع استومی وجود دارد. ایلئوستومی، کلستومی و یوروستومی.

 

ایلئوستومی

 

به استومی گفته می‌شود که قسمتی از روده باریک با نام (ایلئوم) به سطح شکم می‌آید.

ترشحات ایلئوستومی نسبتا غلیظ و پوره مانند است.

 

 

کلستومی

 

به استومی گفته می‌شود که قسمتی از روده بزرگ با نام (کولون) به سطح شکم می‌آید.

ترشحات کلستومی غلیظ و کاملا شکل گرفته است.

 

 

یوروستومی

 

به استومی گفته می‌شود که بخشی از مجاری ادرار به سطح شکم می‌آید و ادرار از این طریق دفع می‌گردد.

ترشحات یوروستومی همان ادرار است و گاهی ممکن است به همراه موکوس (ترشحات طبیعی روده) باشد.

 

 

اگر طی عمل جراحی بخش انتهایی روده بزرگ و مقعد برداشته نشده باشد، امکان دفع موکوس از مقعد نیز وجود دارد که هیچ جای نگرانی نیست.

 

کیسه استومی چیست؟

 

مواد دفعی که از استوما خارج می‌شود، در کیسه‌ای که مخصوص استومی می‌باشد جمع می‌شود.

چرا که فرد استومیت هیچ گونه اختیاری در دفع ندارد و خروج مدفوع از استوما غیر ارادی است.

کیسه استومی از طریق چسب پایه به پوست اطراف استوما می‌چسبد و محتویات روده را در خود نگه می‌دارد.

 

مزایای کیسه استومی

 

کیسه استومی یک فرد دارای استومی:

 

مدفوع را جمع آوری می‌کند.

 

بوی بد ناشی از ترشحات را خنثی می‌کند.

 

از پوست اطراف استومی محافظت می‌کند.

 

کیسه استومی بسیار سبک و دارای مدل‌ها و سایزهای متنوعی می‌باشد.

 

بیماران قبل از استفاده دائمی از یک کیسه استومی، باید مدل های متنوعی از آن را امتحان کنند.

 

سایز کیسه های استومی

 

سایز کیسه های استومی کوچک و بزرگ است و انتخاب سایز مناسب به میزان ترشحات و مواد دفعی استوما بستگی دارد.

 

انواع کیسه استومی

 

به طور کلی کیسه های استومی به 2دسته سیستم یک تکه و سیستم دو تکه تقسیم می‌شوند.

 

هر کدام از این سیستم ها دارای کیسه های مات، شفاف، ته باز، ته بسته، فیلتر دار و شیر دار می‌باشند.

 

کیسه یوروستومی

 

کیسه یوروستومی:

 

ادرار را جمع آوری می‌کند.

 

مانع از انتشار بوی ادرار داخل کیسه می‌شود.

 

از پوست اطراف استومی محافظت می‌کند.

 

کیسه یوروستومی مانند سایر کیسه ها دارای انواع یک تکه، دو تکه و همچنین دارای شیر تخلیه در انتهای کیسه می‌باشد.

 

این کیسه ها برای جمع آوری ادرار و تخلیه آن طراحی شده است. معمولا تا چندین روز قابل استفاده برای یوروستومی ها می‌باشد.

 

همه ی کیسه های یوروستومی دارای یک دریچه اختصاصی یک طرفه است که مانع برگشت ادرار به سمت یوروستومی می‌شود.

 

در بخش انتهایی کیسه شیر تخلیه با قابلیت باز و بسته شدن وجود دارد.

 

کیسه استومی یک تکه

 

در این سیستم پس از برش الگو استومی بر روی کیسه، کیسه مستقیما به پوست اطراف استوما می‌چسبد.

 

سیستم یک تکه دارای انواع کیسه مات، شفاف و شیر دار می‌باشد.

 

از این کیسه ها با توجه به مقدار مواد دفعی حداکثر تا سه روز می‌توان استفاده کرد.

 

نوع شفاف آن مناسب برای معاینه روز های اول بعد از عمل استومی می‌باشد.

 

کیسه استومی دو تکه

 

در این سیستم علاوه بر کیسه استومی یک چسب پایه نیز داریم که کیسه استومی بر خلاف سیستم یک تکه که بر روی پوست قرار می‌گرفت اینجا بر روی چسب پایه قرار می‌گیرد.

 

چسب های پایه دو نوع دارند: نوع صاف flat و نوع فرو رفته convex

 

چسب پایه flat برای استومی هایی که اندازه طبیعی دارند و حدود 2سانت بیرون از پوست قرار دارند استفاده می‌شود.

 

چسب پایه convex برای استومی هایی که حالت فرو رفته دارند مناسب است تا به طور کامل اطراف استوما را بپوشاند.

 

 

 

  • نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
افزودن نظر جدید
برگشت به بالا
×
گفتگوی آنلاین در واتساپ
برای شروع گفتگو کلیک کنید.